ВУЗ ШАГ

Методоб'єднання

Тема: "Сенсорне виховання дітей дошкільного віку - базова компетентність гармонійно розвинутої особистості". Освітня лінія "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі"