ВУЗ ШАГ

Історія

Львівський дошкільний навчальний заклад №139 Львівської міської   ради   Львівської   області   є   правонаступником   державного комунального дошкільного навчального закладу освіти комбінованого типу №139 переданого на баланс Залізничного райвно за рішенням виконкому Залізничної районної ради народних депутатів м. Львова № 323 від 15.12.1992р. «Про передачу ДНЗ №  161, 83, 139 ВО «ЛОРТА» на баланс Залізничного райвно».
 
Юридична адреса дошкільного закладу: 79040 м. Львів, вул. Ряшівська, 25, тел. завідувача 262-51-37, вихователя - методиста 262-65-75
 
Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.
 
Засновник дошкільного навчального закладу є Львівська міська рада, уповноважений орган – управління  освіти Львівської міської ради, яке делегує повноваження відділу освіти Залізничного району згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради.
 
Львівська міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріальне, технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування і медичне обслуговування дітей.
 
Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
 
Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 
Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням, власним Статутом.