Правила прийому

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником згідно електронної черги, протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
   
Під час прийому дитини керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу та іншими документами, що регламентують його діяльність.
 
Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками.
 
Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.
 
За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб що їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
 
Відрахування дитини може здійснюватись:
 
  • за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
​   
Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, що їх замінюють,  про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.